Peter Gelko Lančarič – Kubik nápadov

Peter Gelko Lančarič

Peter Gelko Lančarič

Peter Lančarič sa venuje hlavne fotografii a kamere. Popritom študuje masmediálnu komunikáciu. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Oz Streetsports Trnava. Jeho prednáška bude o Trnave a o jej nočnom živote a mladej kultúre, ktorá vyústila do projektu KUBIK. Tvorcovia projektu o ňom zatiaľ napísali len toto: “Kubik je miesto, kde každá myšlienka a nápad majú svoj priestor. Vymedzuje novú dimenziu, ktorej úlohou je, aby sa v nej každý človek našiel, rozvíjal ju do nových metrov kubických a aby zároveň pomohol spraviť krok ďalším návštevníkom.” Viac sa teda dozvieme až osobne na Ignite.

gelko.tumblr.com
www.kubiknapadov.blogspot.com