Čo je Ignite?

Podujatie Ignite, ktoré sa v súčasnosti organizuje v 101 mestách, svet spoznal vďaka spoločnosti O´Reilly Media. Jej zakladateľ Tim O´Reilly najskôr zorganizoval neformálnu konferenciu FooCamp, po ktorej prišiel BarCamp a fenomén bol na svete. Ignite sa od svojich predchodcov líši tým, že nestavia medzi divákmi a prezentujúcimi žiadne bariéry. Práve naopak, pripravenými aktivitami sa ich snaží búrať.

Prednášajúci/prezentujúci majú vyhradený priestor na 20 obrázkov, každý po 15 sekúnd, čo im dáva dohromady 5 minút. Večer však nebude len o samotných prezentáciách, ale súčasťou programu budú i rozhovory, rôzne spoločenské a networkingkové aktivity.

Formálne je teda Ignite podobný podujatiu PechaKucha Night. Rozdiel je však v obsahu prednášok – nejde primárne o sebaprezentáciu, ale o rozprávanie o niečom – a v už spomínaných aktivitách, ktoré tvoria väčšinu podujatia. Prvá hodina podujatia je venovaná činnostiam, ktoré majú prostredníctvom humoru a kreativity búrať ľady medzi účastníkmi a premiešať divákov s hosťami. Samotné prezentácie majú tiež približne jednu hodinu a minimálne ďalšiu hodinu po nich je priestor otvorení na rozhovory, diskusie a bližšie zoznamovanie sa.