Zuzana Husárová – elektronická literatúra

Zuzana Husárová

Zuzana Husárová

Zuzana Husárová sa zaujíma o inovácie v literatúre a mediálnom umení. Má doktorát z literárnej vedy (ÚSvL SAV) a učí hlavne americkú literatúru na PdF UK v Bratislave a elektronickú literatúru na MU v Brne. Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií a s Ľubomírom Panákom vytvorila niekoľko interaktívnych literárnych diel (Enter: in‘ Wodies, I: *ttter, BA-Tale, Pulse). S Amaliou Roxanou Filip spolupracuje na transmediálnom projekte liminal (kniha vizuálnej poézie a multimédiá). Je jednou z autorov novo-mediálnej performance Skúmanie javov (tanec, hudba, živé vizuály, digitálna poézia, poézia). Spolu s Bogumiłou Suwarou editovala knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre:. V roku 2011 bola štipendistkou Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie na MIT v USA.

Porozpráva o svojich projektoch, ktoré sa hlásia k digitálnej literatúre, kreatívnemu písaniu cez nové médiá a postdigitálnej kultúre.

Weby: www.zuz.husarova.net, www.delezu.net